MentoraGruppen
Dagmarsgade 29 B
DK-4100 Ringsted
Mobil: +45 4230 0000
Skype: rudi.ovesen
CVR: 2555 1419
Mail: ro@mentora.dk

 

 

Tilknyttede virksomheder

Mentora Holding ApS

Mentora Holding ApS er et selskab, som p.t. kun i begrænset omfang be­skæf­tiger sig med in­ve­ste­ringvirksomhed, primært i udenlandske ud­vik­lings­sel­ska­ber inden for medicosektorerne.

Øvrige investeringer foretages i privat regi.

Mentora Innovation I/S

Medlem af FSR - Danske Re­vi­so­rer

Mentora Innovation I/S er en råd­givnings- og ud­vik­lings­virk­som­hed, som be­skæf­­­tiger sig med be­sty­rel­ses­arbejde, bog­­fø­­rings- og regn­­skabs­­opgaver samt sel­skabs­retlig og skat­­­te­mæs­sig råd­giv­ning m.v.

Vi er medlemmer af FSR - Danske Revisorer (Danmarks største brancheorganisation for offentligt godkendte revisorer).

Best Beer Holding ApS

Best Beer Holding ApS er et selskab, som har erhvervet forskellige rettigheder til drik­­ke­varer og fødevarer, beskyttet hos Patent- og Varemærkedirektoratet, og er end­vi­dere ejere af et professionelt bryganlæg, bestående af 3 stk. 1.300 liters tan­ke udført i rustfrit stål med kø­­le­kapper, 2 stk. 2.000 liters tan­ke udført i rustfrit stål med kø­lekapper samt tilhørende mæskekar, kogekar og kornvalse.

Vi har endnu ikke fundet endelig anvendelse for bryganlægget, som vi har er­hvervet ultimo år 2018. Idégrundlaget er nu under vi­de­re­udvik­ling med henblik på optagelse af eksterne investorer som partnere i en fremtidig bryg­ge­ri­virk­som­hed.